Virussen

Posted on 27/12/2012 / Posted by Wadmin

VIRUSSEN VARIËREN

Tegenwoordig is “virus” een bekende term voor iedere computergebruiker, en zelfs voor veel mensen die nog nooit een computer hebben gebruikt. Zelfs televisie reportages en krantenartikelen bevatten details over de laatste virus epidemie. Maar eigenlijk is virus een algemene term die veel verschillende typen schadelijke programma’s dekt: klassieke virussen, Internet en email worms, Trojans, backdoors en nog meer.

 

VIRUSSEN ZIJN SCHADELIJK

Wat zijn vorm ook is, een virus is geprogrammeerd om zich door computers en netwerken te verspreiden door zichzelf te kopiëren, bijna altijd ongemerkt door de gebruiker. De functie van het virus, of het effect, kan ergerlijk zijn, schadelijk, of zelfs crimineel. Een virus kan geprogrammeerd zijn om enkel een humorvol bericht op het scherm weer te geven, of om alle bestanden op de computer te wissen, of om vertrouwelijke gegevens te stelen en te distribueren.

 

CYBER-HYSTERIE?

De eerste virussen verschenen eind 1960, of begin 1970: daarover zijn de meningen verdeeld.

Hun effect was relatief klein, om de simpele reden dat het aantal computergebruikers veel kleiner was dan tegenwoordig. Het toegenomen gebruik van computertechnologie heeft ertoe geleid dat virusmeldingen een bijna dagelijkse gebeurtenis zijn geworden. Sommige meldingen zijn bedrog. Desondanks zijn echte massa aanvallen allerdaags geworden, en de consequenties zijn ernstig, resulterend in financiële verliezen voor zowel de particulier als de ondernemingen.

Het aantal dreigingen en de frequentie en snelheid van de aanvallen neemt elke dag toe. Anti-virus bescherming is daarom een prioriteit voor een ieder die gebruik maakt van een computer.